Zákaznícky servis

­

­

    Súhlasím s prenosom mojich údajov predajcovi Indoortech alebo príslušnému zamestnancovi Indoortech, aby ma táto osoba mohla kontaktovať kvôli kontaktným účelom.